“Rusya ve yurtdışında e-ticaretin yeni ufukları”-Qoovee etkinliğin katılımcısı

Qoovee’nin yönetimi, Moskova’da  Rusya Federasyonu Hükümeti bünyesindeki Analitik Merkez’de düzenlenen “Rusya’da ve yurtdışında e-ticaretin yeni ufukları” etkinliğine katıldı. Etkinliğin organizatörleri VTB24 bankası ve Rusyadaki Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı(UNIDO).

Etkinlikte uluslararası e-ticaretin güncel eğilimlerini, sınır ötesi ticaretin sorunlarını, özellikle de Qoovee.com gibi bir platform aracılığıyla e-ticaret yoluyla rus küçük işletmelerine ihracat imkânları üzerinde konuşuldu.

Etkinliğin konuşmacılarına göre, bugün dünya e-ticaret piyasasının cirosu 2.4 trilyon $’ın  üzerinde ve her üç yılda % 20 oranında büyüyor. Çin, ABD ve Avrupa dünya pazarının liderleri olarak kalmaya devam ediyor. Bu pazarlar, e-ticaret teknolojileri aracılığıyla dünya ticaret cirosunun% 90’ından fazlasını oluşturmaktadır.

Etkinliğe Yandex, Ebay Rusya, Qoovee, Rusya İhracat Merkezi, Rusya’daki Alibaba’nın hizmet ortağı, Rusya Postası, Rusya Federasyonu Hükümeti’ndeki Analitik Merkez’in vb. üst düzey yöneticileri katıldı.

Qoovee, rus ticaretine Rusya ve uluslararası pazarda tanıtım imkânı sağlayacak olan büyük rus şirketleri ve devlet kurumları  ile işbirliği konusunda bir takım anlaşmalar hazırlıyor.